RDIS

عنوان فرم: پرسشنامه سواد مالی

فایل زیر پرسشنامه‌ای است که برای انجام پایان‌نامه‌ای با موضوع سنجش سواد مالی طراحی شده است. شرایط شرکت در این نظرسنجی داشتن حداقل 18 سال سن و دانشجو یا فارغ‌التحصیل بودن است. هدف از این پروژه سنجش سواد مالی و عوامل موثر بر رفتار مالی است.

سوال 1:
چنانچه نرخ تورم 20% باشد بعد از گذشت چند سال قدرت خرید پول نصف می شود؟ ( قیمتها دو برابر می شود.) *
سوال 2:
کدام گزینه درباره ی مالیات بر ارزش افزوده صحیح است ؟*
سوال 3:
چنانچه مبلغی را برای پیشگیری از مخارج غیر منتظره خود کنار گذاشته باشید ( که هر لحظه ممکن است به این مبلغ نیاز باشد )، سرمایه گذاری در کدام یک از گزینه های زیر سود آورترین و مطمئن ترین راه برای پس انداز این مبلغ است ؟ *


انصراف