RDIS
None

آسیب شناسی مسائل کارگزاری ها در بازار سرمایه ایران

نویسندگان: محمدمهدی فریدونی
تاریخ انتشار: 27 اسفند 1401
کد پژوهش: 2023-06-1401
آمار بازدید: 1101
آمار دانلود: 262
تعداد صفحات: 31
توضیحات:

کارگزاری ها از قدیمی ترین و پرتعدادترین نهاد در بازار سرمایه هستند به طوری¬که تا تاریخ 4/10/1401، تعداد 113  کارگزاری نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده اند .در این گزارش ابتدا به طور کلی صنعت کارگزاری معرفی شد و سپس برخی از کارگزاری‌های پیشرو در جهان بررسی شدند. در این گزارش، شبکه مسائل کارگزاری ها در بازار سرمایه ایران با تحلیل مضمون مصاحبه های انجام گرفته و نیز مطالعات اسنادی که پیش از این انجام گرفته بود احصاء شد. این چالش ها عبارت بودند از؛ چالش¬های کارگزاری ها در حوزه مشتریان، هزینه معاملاتی، تنوع پائین درآمدی در شرکت‌های کارگزاری، چالش‌های کارگزاری‌ها در حوزه معاملات اعتباری، چالش های مربوط به  OMSها، چالش های وارد شده از سمت نهادهای ناظر، نبود توازن میان خدمات ارائه شده و کارمزد دریافتی، مشکلات مالیاتی کارگزاری‌ها، عدم ایجاد سامانة نظارتی بر روی مشتریان توسط شرکت‌های کارگزاری، تضاد منافع در کارگزاری‌ها اشاره کرد. 
برای بهبود چالش‌های مذکور پیشنهاداتی ارائه شد که عبارتند از؛ نظارت بر روی سامانه‌های عمومی معاملات در کارگزاری‌ها، حذف الزام کارگزاری ها به سرمایه گذاری بخشی از وجوه خود در صندوق توسعه و تثبیت بازار، عدم متوجه دانستن مسئولیت تخلف مشتری بر عهده کارگزاری، ایجاد امکان فعالیت¬ هیئت‌مدیره کارگزاری در سایر نهادهای مالی، حل مشکلات مالیاتی کارگزاری ها با ایجاد کارگروهی متشکل از سازمان بورس، کانون کارگزاران و سازمان امور مالیاتی، مجوز اخذ کارمزد بالاتر در صورت ارائه سفارشات متنوع، ایجاد پنجره واحد نظارت بر کارگزاری ها، حذف الزام کارگزاری¬ها به رعایت سقف 25 درصدی در تخفیفات، امکان اخذ کارمزد در صورت ارائه خدمات پریمیوم، تفکیک کارمزد برای کارگزاری¬های تخفیفی و کارگزاری¬ها خدمات کامل.
 

پیوست‌ها: لینک دانلود