RDIS
None

مدیریت ریسک اعتباری

نویسندگان: دکتر محمد توحیدی
تاریخ انتشار: 30 آذر 1401
آمار بازدید: 1103
آمار دانلود: 341
توضیحات:

اوراق بهادار اسلامی (صکوک) مشابه اوراق قرضه متعارف، مستعد ريسك نكول است. در مديريت و كنترل ريسك نكول برخي راهكارها پيشگيرانه بوده كه قبل از انتشار اوراق بهادار اسلامی و در ساختار آن اوراق بايد در نظر گرفته شوند. این راهکارهای پیشگیرانه شامل استفاده از انواع اعتبارافزاها در ساختار اوراق است که در رتبه‌بندي اعتباري اوراق بهادار اسلامی نقشی مهم ایفا می‌کنند و سبب افزايش كيفيت اعتباری و كاهش ريسك نكول اوراق خواهند شد. از سوي ديگر برخي راهكارها پسینی بوده و مربوط به زماني است كه اوراق با نكول مواجه شده و يا احتمال وقوع نكول نزديك است که در این شرایط، از سازوکار تجدید ساختار تعهدات مالی استفاده می شود. در این کتاب علاوه بر تبیین انواع سازوکارهای متعارف، تطابق برخی از مهم ترین آن ها با موازین فقه امامیه مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین برخی راهکارهای نوآورانه نظیر صندوق ضمانت اوراق بهادار اسلامی ارائه شده است.

https://press.isu.ac.ir/product/مدیریت-ریسک-اعتباری-در-اوراق-بهادار-اس/

پیوست‌ها: لینک دانلود