RDIS
None

گزارش ماهانه وضعیت بازار سرمایه در مهرماه 1402 منتشر شد

تاریخ انتشار: شنبه, 20 آبان 1402
آمار بازدید: 67
شرح خبر:

بر اساس گزارش ماهانه وضعیت بازار سرمایه کشور در مهرماه، ارزش بازار حدود 98,546 هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به ماه گذشته  3.7% کاهش را نشان می‌دهد. همچنین ارزش معاملات بازار طی این ماه حدود 13,882هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با ماه قبل 7.4% افزایش یافته است. جذب و تجهیز منابع مالی از طریق بازار سرمایه از دو روش سرمایه‌ای و بدهی از ابتدای سال حدود 3.129 هزار میلیارد ریال می‌باشد.

ارزش بـازار اوراق بهــادار

در پایان معاملات مهر ماه 1402 ارزش بازار اوراق بهادار شامل ارزش‌ کل بورس تهران، فرابورس ایران، بورس انرژی و بورس کالا به 98.546 هـزارمیلیـارد ریـال رسیـد که در مقایسه با ماه گذشته حدود 3.73% کاهش داشته‌است.

شـاخـص­‌هـای بـازار سـرمـایـه

بررسی شاخص‌­های بازار سرمایه نشان می‌دهد در پایان معاملات مهر ماه، شاخص‌کل (وزنی ارزشی) بورس اوراق بهادار حدود 4.20% کاهش و شاخص‌‏کل (وزنی ارزشی) فرابورس ایران حدود 4.53% کاهش نسبت به پایان ماه قبل داشته‌‏اند. بیشترین و کمترین کمیت ثبت شده برای شاخص‌کل بورس اوراق بهادار تهران طی مهر ماه سال جاری 2.118.347 و 2.001.267 واحد و برای شاخص کل فرابورس ایران به ترتیب 26.187 و 24.849 واحد به ثبت رسیده‌است. شاخص صکوک فرابورس ایران نیز در پایان شهریور ماه سال 1402، حدود 718 واحد بوده‏‌است که در پایان معاملات مهر ماه با 1.05 درصد افزایش به حدود 726 واحد رسیده‌است.

ارزش معـاملات بـازار سرمـایـه

مجموع ارزش معاملات بورس‌­ها بدون احتساب ارزش معامله اوراق بدهی در عملیات بازار باز (بورس تهران، فرابورس ایران، بورس کالا و بورس انرژی) در پایان مهر ماه 1402 به رقم 3.905 هزارمیلیارد ریال رسید که حدود 11.55 درصد کاهش نسبت به ماه قبل را نشان می‌دهد. کمیت مذکور در دوره 13 ماهه اخیر به تفکیک بورس‌‏ها در نمودار زیر گزارش شده‌است.

جـذب و تجهـیـز منـابـع مالی از طریق بـازار سرمـایه

ارزش جذب و تجهیز منابع به تفکیک سرمایه‌­ای و بدهی (بدون احتساب تغییرات ارزش صندوق‏‌های سرمایه‏‌گذاری) از ابتدای سال تا پایان مهر ماه 1402 حدود 3.129 هـزارمیلیـارد ریـال بوده‌است. این در حالی است که ارزش جذب و تجهیــز منابع در دوره مشابه سال 1401 حدود 2.255 هزارمیلیارد ریال بوده‌است. همچنین ارزش مانده اوراق بدهی منتشره در پایان مهر ماه سال جاری 6.465 هزارمیلیارد ریال بوده‌است که از این مقدار، دولت ناشر 72.35% اوراق، سهم ناشران غیردولتی 24.82% و سهم شهرداری‏‌ها مجموعاً 2.84% می‌­باشد. همچنین از منظر نوع اوراق، بیشترین ارزش مانده اوراق به ترتیب مربوط به اوراق مرابحه با 49.8%، اسناد خزانه با 29.1%، اوراق اجاره با 12.4% و اوراق سلف موازی استاندارد با 2.52% می­‌باشد.