RDIS
None

گزارش ماهانه وضعیت بازار سرمایه در شهریورماه 1402 منتشر شد

تاریخ انتشار: یک‌شنبه, 23 مهر 1402
آمار بازدید: 113
شرح خبر:

بر اساس گزارش ماهانه وضعیت بازار سرمایه کشور در شهریورماه، ارزش بازار حدود 102,367هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به ماه گذشته  7.6% افزایش را نشان می‌دهد. همچنین ارزش معاملات بازار طی این ماه حدود 12,931هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با ماه قبل 19.9% کاهش یافته است. جذب و تجهیز منابع مالی از طریق بازار سرمایه از دو روش سرمایه‌ای و بدهی از ابتدای سال حدود 2.482 هزار میلیارد ریال می‌باشد.

ارزش بـازار اوراق بهــادار

در پایان معاملات شهریور ماه 1402 ارزش بازار اوراق بهادار شامل ارزش‌ کل بورس تهران، فرابورس ایران، بورس انرژی و بورس کالا به 102.369 هـزارمیلیـارد ریـال رسیـد که در مقایسه با ماه گذشته حدود 7.56% افزایش داشته‌است.

شـاخـص­‌هـای بـازار سـرمـایـه

بررسی شاخص­‌های بازار سرمایه نشان می‌دهد در پایان معاملات شهریور ماه، شاخص‌کل (وزنی ارزشی) بورس اوراق بهادار حدود 9.44% افزایش و شاخص‌‏کل (وزنی ارزشی) فرابورس ایران حدود 5.77% افزایش نسبت به پایان ماه قبل داشته‌‏اند. بیشترین و کمترین کمیت ثبت شده برای شاخص‌کل بورس اوراق بهادار تهران طی شهریور ماه سال جاری 2.150.975 و 1.946.594 واحد و برای شاخص کل فرابورس ایران به ترتیب 26.777 و 24.968 واحد به ثبت رسیده‌است. شاخص صکوک فرابورس ایران نیز در پایان مرداد ماه سال 1402، حدود 710 واحد بوده‌‏است که در پایان معاملات شهریور ماه با 1.07 درصد افزایش به حدود 718 واحد رسیده‌است.

 

ارزش معـاملات بـازار سرمـایـه

مجموع ارزش معاملات بورس‌­ها بدون احتساب ارزش معامله اوراق بدهی در عملیات بازار باز (بورس تهران، فرابورس ایران، بورس کالا و بورس انرژی) در پایان شهریور ماه 1402 به رقم 4.415 هزارمیلیارد ریال رسید که حدود 1.28 درصد کاهش نسبت به ماه قبل را نشان می‌دهد. کمیت مذکور در دوره 13 ماهه اخیر به تفکیک بورس‏‌ها در نمودار زیر گزارش شده‌است.

جـذب و تجهـیـز منـابـع مالی از طریق بـازار سرمـایه

ارزش جذب و تجهیز منابع به تفکیک سرمایه‌­ای و بدهی (بدون احتساب تغییرات ارزش صندوق‏‌های سرمایه‌‏گذاری) از ابتدای سال تا پایان شهریور ماه 1402 حدود 2.482 هـزارمیلیـارد ریـال بوده‌است. این در حالی است که ارزش جذب و تجهیــز منابع در دوره مشابه سال 1401 حدود 2.016 هزارمیلیارد ریال بوده‌است. همچنین ارزش مانده اوراق بدهی منتشره در پایان شهریور ماه سال جاری 6.664 هزارمیلیارد ریال بوده‌است که از این مقدار، دولت ناشر 72.02% اوراق، سهم ناشران غیردولتی 25.23% و سهم شهرداری‌‏ها مجموعاً 2.75% می­‌باشد. همچنین از منظر نوع اوراق، بیشترین ارزش مانده اوراق به ترتیب مربوط به اوراق مرابحه با 48.9%، اسناد خزانه با 28.8%، اوراق اجاره با 11.9% و اوراق گام با 4.3% می‌­باشد.