RDIS
None

گزارش ماهانه وضعیت بازار سرمایه در مردادماه 1402 منتشر شد

تاریخ انتشار: چهارشنبه, 22 شهریور 1402
آمار بازدید: 243
شرح خبر:

بر اساس گزارش ماهانه وضعیت بازار سرمایه کشور در مردادماه، ارزش بازار حدود 95,174 هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به ماه گذشته  4.6% کاهش را نشان می‌دهد. همچنین ارزش معاملات بازار طی این ماه حدود 17,569 هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با ماه قبل 20.5% افزایش یافته است. جذب و تجهیز منابع مالی از طریق بازار سرمایه از دو روش سرمایه‌ای و بدهی از ابتدای سال حدود 2.048 هزار میلیارد ریال می‌باشد.

 

ارزش بـازار اوراق بهــادار

در پایان معاملات مرداد ماه 1402 ارزش بازار اوراق بهادار شامل ارزش‌ کل بورس تهران، فرابورس ایران، بورس انرژی و بورس کالا به 95.173 هـزارمیلیـارد ریـال رسیـد که در مقایسه با ماه گذشته حدود 4.6% کاهش داشته‌است.

شـاخـص­‌هـای بـازار سـرمـایـه

بررسی شاخص­‌های بازار سرمایه نشان می‌دهد در پایان معاملات مرداد ماه، شاخص‌کل (وزنی ارزشی) بورس اوراق بهادار حدود 2.26% کاهش و شاخص‏ کل (وزنی ارزشی) فرابورس ایران حدود 5.9% کاهش نسبت به پایان ماه قبل داشته‏‌اند. بیشترین و کمترین کمیت ثبت شده برای شاخص‌کل بورس اوراق بهادار تهران طی مرداد ماه سال جاری 2.051.657 و 1.938.253 واحد و برای شاخص کل فرابورس ایران به ترتیب 26.695 و 24.789 واحد به ثبت رسیده‌است. شاخص صکوک فرابورس ایران نیز در پایان تیر ماه سال 1402، حدود 701 واحد بوده‏است که در پایان معاملات مرداد ماه با 1.29 درصد افزایش به حدود 710 واحد رسیده‌است.

ارزش معـاملات بـازار سرمـایـه

مجموع ارزش معاملات بورس‌­ها بدون احتساب ارزش معامله اوراق بدهی در عملیات بازار باز (بورس تهران، فرابورس ایران، بورس کالا و بورس انرژی) در پایان مرداد ماه 1402 به رقم 4.472 هزارمیلیارد ریال رسید که حدود 2.78 درصد افزایش نسبت به ماه قبل را نشان می‌دهد. کمیت مذکور در دوره 13 ماهه اخیر به تفکیک بورس‏‌ها در نمودار زیر گزارش شده‌است.

جـذب و تجهـیـز منـابـع مالی از طریق بـازار سرمـایه

ارزش جذب و تجهیز منابع به تفکیک سرمایه­‌ای و بدهی (بدون احتساب تغییرات ارزش صندوق‏های سرمایه‏گذاری) از ابتدای سال تا پایان مرداد ماه 1402 حدود 2.048 هـزارمیلیـارد ریـال بوده‌است. این در حالی است که ارزش جذب و تجهیــز منابع در دوره مشابه سال 1401 حدود 1.437 هزارمیلیارد ریال بوده‌است. همچنین ارزش مانده اوراق بدهی منتشره در پایان مرداد ماه سال جاری 6.689 هزارمیلیارد ریال بوده‌است که از این مقدار، دولت ناشر 71.43% اوراق، سهم ناشران غیردولتی 25.82% و سهم شهرداری‏ها مجموعاً 2.74% می­‌باشد. همچنین از منظر نوع اوراق، بیشترین ارزش مانده اوراق به ترتیب مربوط به اوراق مرابحه با 43.5%، اسناد خزانه با 31.5%، اوراق اجاره با 12.2% و اوراق گام با 5.4% می­‌باشد.