RDIS

بولتن

بولتن بازار سرمایه اسلامی: بولتن بازار سرمایه اسلامی با هدف معرفی ابزارها و نهادهای مالی جدید و تبیین فقهی آن‌‌‌‌‌ها بر اساس مصوبات کمیته تخصصی فقهی تدوین می‌‌‌‌‌شود. این بولتن، به صورت فصلی توسط پژوهشگران مالی اسلامی گروه بازارها و ابزارهای مالی مرکز تهیه و منتشر می‌‌‌‌‌شود و در هر شماره به معرفی یک ابزار یا نهاد مالی جدید می‌‌‌‌‌پردازد. 

بولتن صکوک: در راستای کمک به طراحی ابزارهای مالی جدید، بولتن صکوک به منظور ارائه آخرین اقدامات کشورهای مختلف در حوزۀ انتشار صکوک توسط گروه بازارها و ابزارهای مالی مرکز تهیه می‌‌‌‌‌شود. این بولتن صرفاً به مواردی می‌‌‌‌‌پردازد که مدل انتشار آن‌‌‌‌‌ها نوین بوده و بررسی آن‌‌‌‌‌ها می‌‌‌‌‌تواند منجر به نوآوری در عرصۀ تأمین مالی با استفاده از انتشار صکوک در بازار سرمایه کشور شود. 

بولتن کاوش: بولتن کاوش دوهفته‌نامه‌ای است که به گشت و گذار در آخرین رخداد‌ها و نوآوری‌ها در بازار سرمایه جهانی به ویژه از دیدگاه نهاد ناظر می‌پردازد. این نشریه توسط تیم بین‌الملل سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف اطلاع‌رسانی درباره فضای بین‌المللی بازار سرمایه، دستاوردها و سمت و سوی صنعت مالی و توسعه آن در آینده تدوین می‌شود.

بولتن الاشارات: الاشارات نشریه‌ای است که به صورت هفتگی با تمرکز بر دنیای عرب زبان در اداره بین‌الملل سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده و مخاطب را در جریان رخدادها و فراز و نشیب بازارهای کشورهای عربی مبتنی بر شاخص‌های موجود قرار می‌دهد. این بولتن همچنین نگاهی به تغییرات و نوآوری‌های صنعت مالی اسلامی که می‌تواند برای بازار سرمایه کشور جذابیت داشته باشد نیز خواهد داشت. 

بولتن فراز: در این نشریه سازمان بورس و اوراق بهادار کشور بنا دارد تا با نگاهی از فراز بازار سرمایه جهانی گزارشی از عملکرد نهاد‌های ناظر مختلف با رویکردی کل‌نگرانه و بدون ورود به جزئیات به دست آورد تا مخاطب بتواند در یک سیر مقایسه‌ای در جریان روند‌های کلی نظارتی در سطح بین‌المللی قرار گیرد. بولتن فراز در اداره بین‌الملل سازمان تهیه و تدوین می‌شود.