RDIS

کمیته کسب و کارهای دانش‌بنیان بازار سرمایه

پیرو فرامین مقام معظم رهبری و تأکید سران قو ابا هدف توسعه و حمایت از کسب و کارهای دانش‌‌‌‌‌‌‌‌بنیان، هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب مصوبه مورخ 30/03/1401 مقرر نمود، کمیته کسب و کارهای دانش بنیان در بازار سرمایه متشکل از اعضای زیر تشکیل شود:
•    رئیس سازمان بورس واوراق بهادار
•    معاون نظارت بر بورس‌‌‌‌‌‌‌‌ها و ناشران
•    معاون نظارت بر نهادهای مالی
•    رئیس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی
•    مسئول گروه مشاوران حقوقی
•    مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران
•    مدیرعامل شرکت فرابورس ایران
•    نماینده معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری
•    نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی
•    رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی
دبیرخانه این کمیته در مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی مستقر می‌‌‌‌‌‌‌‌باشد.