RDIS

آزمایشگاه داده

با هدف فراهم کردن امکان انجام تحلیل‌های هدفمند علمی و کارشناسی روی حجم عظیم داده‌های بازار سرمایه توسط پژوهشگران و خبرگان، فرآیند استقرار آزمایشگاه داده در سازمان بورس و اوراق بهادار در حال طی شدن است. لذا در حال حاضر امکان ثبت درخواست استفاده از آزمایشگاه داده امکان‌پذیر نمی‌باشد و پس از پایان مراحل تست و آزمایش آن، متعاقباً زمان و شیوه‌نامه بهره برداری از این بستر جدید به اطلاع مخاطبان گرامی خواهد رسید.