RDIS

کمیته فقهی

چنانچه در خصوص مسائل فقهی بازار سرمایه، سؤال یا ابهامی دارید لطفا از طریق رایانامه‌های زیر پیام خود را ارسال نمایید.

m.pireh@seo.ir

simiari.m@seo.ir