RDIS

معرفی کمیته راهبری پژوهش و هسته‌های اندیشه ورزی

 این کمیته به موجب "شیوه‌نامه تعامل پژوهشی سازمان بورس و اوراق بهادار با مراکز علمی، پژوهشی و صاحب‌نظران بازار سرمایه" مصوب مورخ 28/10/1395 و اصلاحی 17/09/1400 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف استفاده از توانمندی‌ها و قابلیت‌های اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز علمی تحت نظارت وزارت عتف، دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی، محققان مراکز تحقیق و توسعه ارکان بازار سرمایه  و نهادهای پولی و مالی و صاحب‌نظران حوزه بازار سرمایه برای تامین نیازهای پژوهشی سازمان در دو قالب برون‌سپاری طرح‌های پژوهشی و حمایت از رساله/پایان‌نامه تشکیل شده است. در ماده 13 شیوه‌نامه مذکور، وظایف کمیته به شرح زیر تعیین شده است:

تصویب موضوعات و اولویت‌های پژوهشی سالانۀ پیشنهادی مرکز حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال؛
پیشنهاد سقف بودجۀ سالانه پژوهش‌های موضوع این شیوه‌نامه به هیئت مدیره سازمان؛
ارزیابی و تصویب نهایی هر طرح پژوهشی؛
تعیین و تصویب مبلغ قابل پرداخت به هر طرح پژوهشی؛
تعیین ناظر طرح به منظور نظارت بر نحوه اجرا، محتوا و نتایج طرح پژوهشی؛
بررسی و اظهارنظر راجع‌به گزارش نهایی طرح‌های  پژوهشی، به‌منظور انجام تسویۀ حساب؛
سیاست‌گذاری در مورد نحوۀ حمایت از پایان‌نامه‌ها/رساله‌های دانشجویی؛
بازبینی و اعمال تغییرات لازم در فهرست اولویت‌های پژوهشی سازمان؛
ارایه پیشنهادات لازم در خصوص تغییر و به روز رسانی این شیوه‌نامه به هیئت مدیره سازمان جهت تصویب؛
این کمیته متشکل از رئیس مرکز به عنوان رئیس کمیته و 6 نفر عضو متخصص و صاحبنظر حوزه مالی و اقتصادی که لااقل 3 نفر از آن‌ها عضو هیئت علمی دانشگاه‌ها در رشته‌های مالی، اقتصاد و حقوق هستند، می‌باشد.